loader-logo

50 anys d'història

Música, tradició, cultura i formació

Història de la Gralla

Material cedit per Xavier Orriols (Vilanova i la Geltrú)

“Un instrument neix d’una forma més o menys casual, es perfecciona segons l’ús i les funcions específiques i, a vegades, o bé desapareix o bé evoluciona per generar nous models que perduren segons les exigències socials, estètiques i funcionals del moment….”
Xavier Orriols i Sendra

“L’origen de la gralla és incert. És difícil parlar de les primeres fonts de qualsevol manifestació humana, i en aquest cas, la gralla sembla una eina, un producte, amb moltes influències i ramificacions…”
Ricard Casals i Alexandrí

Material cedit per Xavier Orriols (Vilanova i la Geltrú)

Però es dóna el cas que la gralla, “curta” o “llarga”, amb claus o sense i reforçada o no amb argolles de plata de fina orfebreria, no serveix de res sense l’inxa, que produeix el so i del tudell, que és la petita peça metàl.lica que fa de pont entre ambdues.

“L’inxa es fa de canya vella. Ha de tenir com a mínim tres anys i ha d’haver estat collida en la lluna plena del mes de gener….”
(popular)

Tabal-antic-2-907x1024

Col·lecció particular

La gralla, que possiblement ens vingué de la part de llevant amb la cultura sarraïna, a l’hora de fer amistats, ha tingut sempre una clara tendència vers un altre instrument antiquíssim: el tabal.

Es pot dir que del matrimoni indissoluble gralla-tabal se n’ha beneficiat tot el folklore del nostre país.
gralles-Raio-soles-1024x931

Col.lecció particular d’Antoni Duran Almirall “Raio” (Sitges)

Fruit de l’evolució de l’instrument, avui, el futur graller té l’avantatge de poder triar ente gralles “seques” o “curtes”, “llargues” o “toves” i “semillargues”, és a dir, un entremig de les dues primeres.

La gralla primitiva, la tradicional, la de sempre, és la “seca” o “curta”.

És un tub de fusta troncocònic d’una mida d’uns 35 cm de llargada amb set forats per a fer les notes i dos més a la campana de l’instrument per millorar l’afinació i la sonoritat.
Gralla-Llarga-1024x749

Josep Mercader “Astó” i Macari Domingo (El Vendrell)

La gralla “llarga” o “tova” i la “semillarga” és de factura més moderna. Neix de les exigències dels grallers de voler interpretar tot tipus de músiques.

Es pot dir que és un instrument que, a part del nom, poca cosa més té a veure amb la gralla “curta”.

D’acord amb la seva major llargada i amb l’ajut d’unes claus, permet ampliar la tessitura de la gralla “curta” entre dues a cinc notes es en registre greu.

“Si t'hi fixes, aquelles gralles llargues de cinc claus, sols l’aixecaven per fer l’aleta dels castells, després les deixaven caure altra vegada. Tots tocaven de morros a terra.” (Joan Domingo “Macari”)
Grallers-Vells-1952-1024x705

Els Gralles Vells (Sitges)

El graller i el timbaler sitgetà conformen un tipus de músic únic en la seva espècie.

L’Escola de Grallers de Sitges té l’honor d’haver estat el primer en el seu gènere -això passava l’any 1952-, desprès que, a tot Catalunya, sols quedaven 4 colles (és a dir: 14 grallers i 7 timbalers!).

Des d’aleshores, els grallers sitgetans, amb un tarannà molt particular i ambun estil ben propi, hem participat de forma ben activa, en la recuperació de la gralla en el seu aspecte més bàsic; que és el d’instrument de carrer i, en conseqüència, en es restabliment del nostre folklore.

Els inicis de l'Escola

L’Escola de Grallers de Sitges, en la seva actual configuració, va néixer el 1971 com a entitat dedicada a la potenciació de la música popular en tots els seus àmbits.El seu objectiu principal i fonamental és la formació de nous grallers i, en conseqüència, contribuir a la recerca, conservació i difusió de la música per a gralla i tabal. Per això ja portem editats vuit quaderns de folklore i un llibre : Nosaltres els Grallers.

La tasca d’ensenyament és duta a terme pels membres de l’escola que ja han assolit un cert nivell de coneixement i de domini de l’instrument. Cada nou graller pren el compromís de continuar aquesta tasca didàctica, quan estigui capacitat per a fer-ho. Aquesta activitat s’ofereix de manera absolutament oberta a tothom que vulgui entrar al món de la gralla i de la música popular i és totalment gratuïta. És evident que per millorar s’ha de tenir a prop un bon mestre en qui fixar-se; així, segons el mestre, resultaran els alumnes. En aquest sentit, en els inicis va ser molt important poder sentir tocar en Joan Blasco (a) “El Valencià” i els germans Montero d’Estella, ja que ells foren els que ens donaren les millors classes i el seu “savoir faire” per tocar aquest instrument del “dimoni”. Després, els “maestros” es multiplicaren i, amb el temps i una canya, vingueren els primers concerts.

Tot volent fer una música més senyorívola, quan vàrem creure que ja la dominàvem prou la gralla, se’ns va acudir de fer un invent, que denominàrem “Banda Catalana”, és a dir, una barreja de gralles i d’instruments de banda, i així va néixer “El Terrabastall”, com a pas previ a la fundació d’una cobla. Quan “El Terrabastall” funcionà ja amb un cert èxit, els esforços es concentraren en la formació de la “Cobla Miralpeix”, que per les nostres excentricitats, revolucionaren el món sardanista. Malauradament, avui dia ambdues formacions han desaparegut.

Fins i tot, animats per recuperar les tradicions, se’ns va ocórrer de fer una colla de “Caramelles” sistema antic, o sigui, cantar a les noies sense interès monetari. Per concloure les diades pasquals, organitzàrem els lluïts balls a l’era de Ca l’Antoniet, amb l’oposició total del masover, que vetllava pels quatre garrofers avui convertits en llenya.

Durant aquests primers trenta anys, hem acompanyat tot tipus de balls i entremesos, hem participat en exhibicions, cercaviles, aplecs, trobades i processons, hem fet balls i concerts, hem intervingut com a simple grup musical en actes populars de tot tipus, festes infantils, inauguracions, sopars de convencions i de tastavins, fins i tot en actes polítics. Hem tombat tot Catalunya i hem sortit fins i tot del Països Catalans, hem recorregut tota la Península i un bon tros d’Europa. Hem acompanyat Pubilles, Carnestoltes, Reis d’Orient i Presidents de la Generalitat. Hem fet de tot i ho hem fet tots junts, repartits en diferents colles o, a voltes, en solitari…

Sempre és encoratjador de veure la saba nova que aporten els novells fitxatges que, de ben segur, faran d’allò més interessant el futur d’aquesta Escola de Grallers de Sitges, que esperem poder continuar sentint durant molts i molts anys.

Els primers grallers

Els Antonets (1885 – 1920)

Andreu Camps i Falç
Andreu Camps i Falç
Joan Comas i Carreras
Antoni Duran "Raio"

L’existència de grallers a Sitges, hom ja la localitza a les darreries del segle XIX, quan actuaven Els Antonets.

De 1.885 a 1.900: Joan Comes i Carreras (Graller), Andreu Camps i Fals (Graller) i Freixes (Timbaler)

De 1.900 a 1.905: Joan Comes i Carreras (Graller), Andreu Camps i Fals (Graller), Antoni Martí i Raventós (Graller) i Enric Ferret (Timbaler)

De 1.905 a 1.920: Joan Comes i Carreras (Graller), Andreu Camps i Fals (Graller) i Freixes (Timbaler)

El fet més important es va produïr el 1952, quan, per preservar la música dels balls folklòrics de la Festa Major, es crearà l’Escola de Grallers de Sitges, per iniciativa d’uns prohoms il·lustres capitanejats per en Manuel Sabater i Carbonell, aleshores alcalde i el folklorista sitgetà Antonio Duran “Raio” qui va formar la colla i deixar les gralles de la seva col.lecció particular.
Serà la primera experiència d’un ensenyament metòdic. Els primers mestres d’aquesta escola varen ser els vendrellencs Macari Domingo i Tort, Josep Mercader i Ramon (a) Astó i Jaume Vidal i Vidal (a) Carboner. Fruit d’aquesta Escola de Grallers és l’important nombre de grallers que n’han après des d’aleshores.

Els Grallers Vells (1952 - 1993)

El Grallers Vells any 1.952: d’esquerra a dreta: Joan Montaner, Guillem Alemany, Joan Vidal i Antoni Duran “Raio”

De 1.952 a 1.955: Guillem Alemany i Font (Graller), Joan Vidal i Planas (Graller), Joan Montaner Carbonell (Graller), Felicíssim Cloquell (Graller) i Antonio Duran Almirall (Timbaler)

De 1.955 a 1.975: Guillem Alemany i Font (Graller), Joan Vidal i Planas (Graller), Joan Montaner Carbonell (Graller), Emili Gener i Marcillas (Timbaler)

De 1.975 a 1.989: Guillem Alemany i Font (Graller), Joan Montaner Carbonell (Graller), Emili Gener i Marcillas (Timbaler), Josep Mª Alemany Martínez (Graller) i Joan Muntaner i Ruano (Graller)

La Colla d'en Feliço (1995)

Felicíssim Cloquell i Fabregat (Graller) i Josep Serra i Comas (Timbaler)

Colla de "Els Músics" (1964 - 1989)

De 1.964 a 1.980: Manuel Vendrell i Capdet (Graller primer), Antoni Oliver Ràfols ( Graller primer), Lluís Ràfols i Sabater (Graller segon), Juli Vidal i Blanes (Timbaler) i Manuel Veà i Ferret (Timbaler).

De 1.980 a 1.989: Manuel Vendrell i Capdet (Graller primer), Joaquim Ràfols i Sabater ( Graller primer), Lluís Ràfols i Sabater (Graller segon), Juli Vidal i Blanes (Timbaler) i Josep Torrents i Urgell (Timbaler).

Colla de "Els Fills" (1966 - 1975)

Josep Mª Alemany i Martínez (Graller), Joan Montaner i Ruano (Graller) i Joan Jané i Mirabent (Timbaler)

Colla d'en Rius (1966 - 1969)

Manuel Rius i Ramos (Graller), Joan Montané i Nebleza (Graller), Antoni Olivé i Ràfols (Graller) i Nicolàs Iglesias i Pinatar (Timbaler)

Els inicis de l'Escola

Llibre: Nosaltres els grallers

Sovint en la història del nostre país hi ha petites coses importants que no han estat mai prou ponderades; el petit món dels grallers n’és una. Aquest llibre, “NOSALTRES, ELS GRALLERS”, pretén que el buit ocasionat per la indiferència no sigui tan vastíssim. No és, per tant – ni ho pretenem -, un llibre definitiu. És una primera pedra seriosa per a la recuperació d’una part important de la història del nostre poble que desitjaríem que no es quedés en una iniciativa romàntica.

Volem deixar clar, des d’aquest segon paràgraf, que quan emprem genèricament l’expressió “grallers”, el mot inclou intrínsecament els timbalers, ja que entenem que la més senzilla tonada de gralla, sense l’acompassat rítmic del tabal, és d’un aire de marriment que fa pena. El timbal és, doncs, per a la gralla, el germà gran que li infon seguretat i li marca sempre la pauta, en aquest cas la pauta musical.

Trescant amb il·lusió, en qualsevol època de l’any, pels diferents llogarrets del Penedès o del Camp de Tarragona – bressol principal del fet graller -, ens ha resultat senzill d’identificar-nos amb el tarannà del vells grallers: gent honrada, d’esperit franc, que ben sovint ho abandonaren tot per anar per aquests móns de Déu, per a dur el fet sempre encantador de la festa. Un campanar, un carro vell, una euga esprimatxada, un camp abassegat per la calitja o un tortuós carreró d’un poblet perdut en qualsevol indret del nostre petit país ens pot servir la mar de bé per ambientar-nos i endinsar-nos en aquest món tan suggestiu com és la nostra música popular.

Aquest llibre, com els bons vins s’ha gestat pacientment durant més de deu anys. Però tot i que aquest pugui semblar un període important, realment no ho és gens perquè encara en calen molts més per a fer una feina ben feta. Per això, en el futur, cal que sorgeixin arreu estudiosos del tema que, sense afanys de protagonisme i amb uns estudis més concrets, donin a aquesta història les dimensions pròpies que li pertoquen.

El càlid frec que hem aconseguit amb els nombrosos testimonis vius que hem entrevistat, les llargues tertúlies, els diferents comportaments de les persones que inexorablement ens han demostrat la seva hospitalitat, més o menys generosa, han forjat bona part d’aquest llibre. A tots els donem les gràcies, ja que sense la seva aportació aquest treball hauria quedat més incomplert del que ara és. Per a nosaltres, tot plegat ha estat una experiència extraordinària i podem afegir que enriquidora i irrepetible.

Finalment, el llibre, “NOSALTRES, ELS GRALLERS”, vol ésser el nostre senzill homenatge per a tots aquells – si se’ns permet l’expressió -, companys d’ofici que ens precediren conreant aquesta cosa tan nostra com és tocar la gralla amb dignitat.

Si vostè vol rebre una còpia d’aquest llibre pot sol·licitar-la adreçant-se a: http://www.trito.es/product,ca/AM03036/Nosaltres-els-grallers.html

2a Edició

Tots els grallers

Nom
Instrument
Anys
Blai FONTANALS ARGENTER (a) “Blaiet”
Graller Tnra./Saxo
1971
Enric GERO MOLLON
Graller
1971
Joan MESTRES (a) “Puça”
Graller
1791
Josep Mª TUTUSAUS
Graller
??
Jose MARCET ROC
Graller
1971/1972
Lluís CURTIADA ROSIS
Timbaler
1971/1972
Josep SURIÀ GUILLAUMES (a) “Suri”
Timbaler
1971
Jordi CANALS PADROL
Graller
1792
Josep Mª VADELL ROCA
Graller
1973/1974
Albert VADELL ROCA
Graller
1973/1974
Xavi DURAN (a) “Raio”
Timbaler
1973/1974
Rafel MARCET SOLER
Graller
1973/1974
Santido CARBONELL FERRE (a) “Santi”
Timbaler
1973/1974
Pere MATAS (a) “Peter”
Graller
1973/1974
Toni SELLA MONTSERRAT
Graller
1974/??
Jordi SELLA MARCET
Graller
1974/1980
Manuel SELLA MARCET (a) “Mans”
Graller/Fisc
1974/1978
Joan Ignasi ENRÍQUEZ RUIZ (a) “Canario”
Graller/Tpta.Fisc
1974
David LANAU ARIAS (a) “Ratxuli”
Graller/Timbaler
1974/1986
Jordi ABELLAN FERRET (a) “Pochi”
Timbaler
1974
Salvador BERLAN (a) “Betes”
Graller
1974/??
Albert CARBONELL
Graller
1974/??
Magí MESTRES (a) “Maní”
Graller
1974/??
Francesc LOPEZ CANOVAS (a) “Paco”
Graller
1975/1981
Armand FRANCO FUERTES
Graller/Timbaler
1977/1981
Francesc LANAU ARIAS (a) “Patxi”
Timbaler
1977/1981
Jordi PLANAS HASLAN
Graller
1976/??
Josep MORANDO TARRÉS
Graller
1976/??
Francesc MARCET (a) “Titelles”
Graller
1977/1978
Joan CARBONELL (a) “Bombero”
Graller
1977/1978
Toni MONGAY
Graller/Trompeta
1979
Rodolfo BRULL PRUNA (a) “Pit de ferro”
Graller
1979
Mariano ALEMANY LAHUERTA (a) “Mane”
Graller
1979/1982
Jordi CARBONELL ABELLA (a) “Bombero
Graller/Timbaler
1979/1982
Josep Lluís ENRÍQUEZ RUIZ (a) “Jose”
Timbaler
1979
Josep PAGUERA MODRON
Timbaler
1979/1982
Josep ALBA ARTIGAS
Graller/Fisc
1979/1982
Jordi FONTANALS
Graller
1981
David GUTIERREZ (a) “Vidri”
Graller
1980/1982
Lluís Espanya
Timbaler
1980/1982
Màrius COLLADO CASTELLÓ
Graller/Contrabaix
1980/2000 2005/2012 2019
Lluís BAYOT SÁNCHEZ
Graller
1980/2006 2011
Xavier LÓPEZ PEÑAS
Graller/Tiple/Clarinet
1980/1981
Raul MUÑOZ PINILLA
Graller
1900/1901
David MARTI MELLADO
Graller
1980/1982
Jordi BLAY
1980/??
10 AM
Toni MORILLAS
Graller
1980/??
Joan Josep ROCHA MUNTANE (a) “juanjo”
Graller/Timbaler/Sax/Tible
1980/??
Joan PEDRENY RUBÍ
Timbaler/Trombó
1980/1992
Lluís BAYOT GUTIERREZ
Timbaler
1982/1993
Salvador VILÀ GUTIÉRREZ (a) “Cubano”
Graller/Timbaler
1981/1982 2001
David FULLERA CABALLE
Graller
1981/1985
Xavier VERICAT MATAMOROS
Graller/Tnra.
1981/1982
Jordi PIQUE VERICAT (a) “Zorro”
Graller/Tnra.
1981/1986
Ignasi BERNAD LUJAN (a) “Shuster”
Graller
1981/1986
Jordi CARBONELL FERRE
Graller
1982/??
Ricard BAQUÉS ALMIRALL
1983/??
Domingo RAMIREZ IBAÑEZ
1983/??
10 AM
Josep GALINDO
1983/??
Llorenç VILLANUEVA MORA
Graller
1983/??
Jordi NEBLEZA MIRABENT
1983/??
Alfons REDONDO VILLANUEVA
1983/??
Ferran CASTELLANOS GONZALEZ (a) “Patatero”
Graller
1983
Xavier FERRE PORTERO (a) “Miguin”
1983/??
Felip LÓPEZ SOLE
1983/1984
Albert SOLÉ PASCUAL (a) “Royal”
Graller
1984/1999
Ginés DELGADO
Timbaler
1984/??
Jordi POLONIO
Josep Lluís NICOLAS BOTAS (a) “Homeni”
Graller/Timbaler
1984/1985
Jordi MILÀ FRANCO
Graller
1984/1985
Pere SELLA MARCET
Graller
1984/1985
Oscar MESTRES ALMIÑANA (a)”Oscaret”
Graller/Tabal/Acordió
1984/??? 1997/2003
Josep CHACON MIRANDA (a) “Xanclis”
Graller
1984/1993 2012
Francesc CAMPS
Graller
1985/??
Carles CAPA SENDRA
Graller
1985/???
Tomàs BOTAS DESFORGES
Graller
1985/??
Jordi MARTI CAMPS
Graller
1985/??
Josep MARTI CAMPS (a) “Pinyu”
Timbaler
1985/??
Manuel SABATE ALEACAR
Graller
1985/??
Juan Antonio GONZALEZ (a) “Brillantina”
Graller
1985/??
Mercé MUNTANE PERIS
Grallera
1985/??
Mónica VALENZUELA
Grallera
1985/??
Judith CARNONELL
Grallera
1981/??
Teresa SELLA MARCET
Timbalera
1980/1982
Toni ARANAL
Graller
1985
Jordi SERRA
Graller
1985/1988
Oscar ROSES BARTES
Graller
1984/1985
Carlos GARCIA OJEDA (a) “Fito”
Timbaler
1983/1988
Joaquim NICOLÁS MARTÍN (a) “Upà”
Timbaler/Tpta.
1985/1988
Blai FONTANALS COLL (a) “Tinda”
Graller-Tnra/Clarinet
1986
Toni MOLINA
Graller
1988/1990
David ALMIÑANA SELLÉS (a) “Campanillas”
Graller
1990/1996
Cales PÉREZ DURAN (a) “Brígid”
Timbaler
1990/1994
Juan VIDAL BIGAIRE (a) “Bola queso”
Graller
1990/1994
Jordi MESTRE ARBONÉS
Timbaler
1990
Telm BOVER ARNAL
Graller
1991/2003
Daniel ARBONÉS OJEDA (a) “Peluquero” “Empa”
Graller/Timbaler
1991/2011
Sergi MATÍAS COMAS
Graller
1991/1993
Dani FARRERONS CASANOVA (a) “El Jutge”
Graller
1992/2011
David SÁNCHEZ MIRABENT (a) “Bombeta”
Timbaler
1992/1996
Adrià RUÍZ BIELSA (a) “Sonris”
Graller
1992/1995/2006
Nigel BJOMBERG FREIXAS
Graller
1992/1994
Juan COMAS FRAMIS
Graller
1992/??
Neus GUTIÉRREZ GAVALDÀ
Grallera
1992/1996
Noemi MILÀ
Timbalera
1992/2008
Antoni MARTÍ FUSTÉ (a) “Xuta”
Graller
1993/2001
Jordi F.OLARIA RÀFOLS (a) “Oli”
Graller
1993/2006
Joan DURAN FERRER (a) “Dimas” o “Poeta”
Graller
1993/2001
Isabel VIVÓ SOLER
Grallera
1992/1994
Maite FORNS FUSTÉ (a) “Olivia”
Grallera
1992/1994
Anna BAQUÉS ALMIRALL
Grallera
1992/1994
Carme MILÀ CASTRO (a) “Carmeta”
Grallera
1992/1994
Natalia MILAN PARELLADA
Grallera
1992/1994
Andrés MOLINA FERRIZ
Graller
1993/??
Gerard RUÍZ BIELSA
Timbaler
1995/2006
Vinyet DURAN FERRER
Timbalera
1995/2001
Oleguer GRÀCIA GARCIA (a) “Gari”
Graller
1996
Carles FRANCO GIL (a) “Carlus”
Graller
1996
Xavier DURAN (a) “Raio”
Timbaler
1998
Dani VILLANUEVA (a) “Carbonero”
Graller
1994/2006
Gerardo GARCIA MOLERO
Graller
1998/2009
Galdric BOVER ARNAL
Graller
1999/2006
Iu BOVER ARNAL (a) “Messi”
Graller
1999/2008
Adrià VILLAR AMETLLER (a)”Pati””Cuñao”
Graller
1999/2012
Toni CAVERDÓS ARTIGAS
Graller
1999
Dani LANUZA VIDAL
Graller
1999/2002
Cristina BARRACHINA (a)”Barra” “Sam”
Graller
1999/2007
David COLLADO LLUÍS (a)”Negativo”
Timbaler
1999/2007
Llorenç ROCA PICAS (a)”Frodo”
Graller
1999
Albert PASTOR PEREA
Graller
1999/2003
Ramon FARABONI ENRÍQUEZ (a)”Fara”
Timbaler
1999/2006
Melchor COLLADO FORN
Graller
2000
Miquel ACUNYA BERRIO (a)”Monstru”
Graller/Tiple/Sac
2000/2005
Joan GALINDO
Timbaler
2000/2006
Bartomeu LAGO FARRERAS (a) “Tolo”
Graller
2001/2005
Joan Ramon CIMORRA CAPDEVILA
Graller
2000/2007
Christian VILLACAÑAS CAMPS (a)”Pumuky”
Graller
2002/2006
Albert SUEIRAS LOPEZ
Graller
2002/2007 2013
Nabí FERRER ENRÍQUEZ
Graller
2002/2006
Dani DURAN CIBERIO
Timbaler
2005/2007
Vicens Tomas ACOSTA
Graller
2003
Joaquim GARCIA OMAR (a)”Harray”
Graller
2003/2005
Albert COLL (a) Col
Graller
2003/2005
Miriam OJEDA
Grallera
2003/2005
Cristina GUZMAN LLOSA (a) “Chesse”
Grallera
2005
Sarai GARCIA ARANDA
Grallera
2005/2006
Joel MONGAY VICENTE
Timbaler
2005
Gillem MARTIN
Timbaler
2006/2007
Daniel PÉREZ MASCARAQUE
Graller
2007
Marc MATÍAS COMAS
Graller
2007
Ferran GRÀCIA REFÉCAS
Graller
2007
Carlos NOGALES TERUEL
Graller
2007/2008
Jordi ABELLAN MORENO
Graller/Timbaler
2007
Marc DURAN CIBERIO
Timbaler/Graller
2008
Pau LÓPEZ CARBONELL
Graller/Timbaler/Clarinet
2010
Pedro SALAZAR GÜELL
Timbaler
2010
Pau FERRÉ CARBONELL
Timbaler
2010/2012
Ivan HERNANDEZ LIDÓN
Timbaler
2010/2012
Mireia COLLADO LLUIS
Timbalera
2010
Xavi ALAMAN OBREGÓN
Timbaler
2011
Sergi MOLINA JAIME
Timbaler
2011
Alex QUINTANA ESTEVE
Graller
2011
Martí PUJOL BONASTRE
Graller/Saxo
2011
Toni DEDIÓS MARTINEZ
Graller
2011
Ernest LLIGADES PUIG
Graller
2011
Carla ALVARO RODERO
Grallera
2011
Gerard PALMA
Graller
2011
Pere Juventí BALCELLS RECHA
Timbaler
2011
Josep CARBONELL GALLEGO
Graller
2012
Alba MÉNDEZ GÓMEZ
Grallera
2012/2013
Gerard LÓPEZ CHACÓN
Graller
2012
Rafel GARCIA MATA
Timbaler
2012
Miriam TARDÁGUILA BENEITEZ
Grallera
2012
Marta COLLADO GUTIÉRREZ
Grallera
2012
Manel PÉREZ FERNÁNDEZ
Graller
2012
Jaume FREIXES GALLARDO
Timbaler
2013
Xavi ALCAZAR ROIG
Timbaler
2013
Joan SELLA AGUADO
Timbaler
2013
Pau GIRALT ALAVEDRA
Timbaler/Bateria
2013